Sự hòa hợp về thì trong tiếng anh-ngoại ngữ TOEIC LN

1
135

Sự hòa hợp về thì trong tiếng anh

Sự hòa hợp về thì trong tiếng anh là một chủ điểm ngữ pháp rất thông dụng trong tiếng anh, thường xuất hiện trong các kỳ thi như đại học, TOEIC, …

su-hoa-hop-ve-thi-trong-tieng-anh
                          Sự hòa hợp về thì trong tiếng anh

khi nắm vững sự hòa hợp về thì trong tiếng anh, tạo thuận lợi cho việc học tiếng anh giao tiếp, đạt điểm cao khi thi TOEIC, diễn tả ý kiến của mình bằng tiếng anh một cách chính xác.

Sự hòa hợp về thì trong tiếng anh là gì? 

Trong một câu có 2 mệnh đề, 2 mệnh đề này có quan hệ với nhau về thời gian, như vậy người ta nói 2 mệnh đề này có sự hòa hợp về thì.

Nếu 2 mệnh đề trong một câu tiếng anh có quan hệ về thời gian với nhau thì thì của động từ ở mệnh đề chính sẽ quyết đinh thì của động từ ở mệnh đề phụ.

Nguyên tắc về sự hòa hợp về thì trong tiếng anh  

Mệnh đề chính                                                    Mệnh đề phụ

Hiện tại đơn                                                     Hiện tại tiếp diễn

Hành động của mệnh đề phụ xảy ra cùng lúc với hành động của mệnh đề chính

Ex: I see that Mr.Jonh is talking with his friends

Ex: Do you know who is standing overthere?

Hiện tại đơn                                         Will/can/may + verb

                                                                  (hoặc near future)

Hành động của mệnh đề phụ xảy ra sau mệnh đề chính trong một tương lai không xác đinh hoặc tương lai gần

Ex: She says that she will look for a job

Ex: I know that he is going to win this prize

Hiên tại đơn                                          Quá khứ đơn

Hành động của mệnh đề phụ xảy ra trước hành động của mệnh đề chính trong một quá khứ được xác định cụ thể về mặt thời gian

Ex: I hope she arrived safely

Ex: I think he was here last night

Hiện tại đơn                                            Hiện tại hoàn thành

Hành động của mệnh đề phụ xảy ra trước hành động của mệnh đề chính trong một quá khứ không xác định cụ thể về mặt thời gian

Ex: She tells us that she has been to singapore before

Ex: I know that you have spoken with Mr.John about this matter

Quá khứ đơn                      Quá khứ tiếp diễn/quá khứ đơn

Hành động của mệnh đề phụ xảy ra cùng lúc với hành động của mệnh đề chính trong quá khứ

Ex: She visited us while she was staying in Viet Nam

Ex: I gave the gift to my brother when he visited me last week

Quá khứ đơn                            Would/could/might +verb 

Hành động của mệnh đề phụ xảy ra sau hành động của mệnh đề chính trong một tương lai trong quá khứ

Ex: She said that she would look for a new job

Ex: He said that he could swim well

Quá khứ đơn                                      Quá khứ hoàn thành 

Hành động của mệnh đề phụ xảy ra trước hành động của mệnh đề chính, lùi sâu về quá khứ

Ex: I hope she had arrived safely

Ex: I thought he had been here last night

 

Chú ý: Các nguyên tắc được liệt kê trong bảng chỉ đúng trong trường hợp 2 mệnh đề trong một câu tiếng anh có quan hệ về mặt thời gian với nhau.

Nếu 2 mệnh đề trong câu không có quan hệ về thời gian với nhau, thì ta chia theo thời của động từ theo thời gian của chính mệnh đề đó.

Trên đây là chia sẻ về cách sử dụng sự hòa hợp về thì trong tiếng anh, các bạn đọc thêm thông tin về một số điểm ngữ pháp mà trung tâm đã chia sẻ trước đây nhé!

Chủ điểm ngữ pháp thông dụng trong TOEIC ( bao gồm 15 điểm ngữ pháp quan trọng trong tiếng anh)

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Mọi thắc mắc về cách sử dụng sự hòa hợp về thì trong tiếng anh, các bạn vui lòng liên hệ với trung tâm ngoại ngữ TOEIC LN nhé!

Thầy Nghiệp: 0986.575.189

Cô Lan: 01666.751.757

Facebook: toeicln

1 BÌNH LUẬN

  1. dạ vậy đối với câu: “chúng đôi đã ghi nhận thông tin của bạn và sẽ gửi thông tin mới cho bạn bất cứ khi nào chúng tôi nhận được nó.” nói như thế nào ạ?

BÌNH LUẬN