Câu giả định, chủ điểm ngữ pháp trong TOEIC

0
72

Câu giả định trong tiếng anh, chủ điểm ngữ pháp trong TOEIC

Câu giả định trong tiếng anh là một trong những điểm ngữ pháp quan trọng, thường hay ra trong các kỳ thi tiếng anh.

Một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng và thường xuyên hay ra trong đề thi TOEIC đó là câu giả đinh trong tiếng anh.

Hôm nay, ngoại ngữ TOEIC LN sẽ chia sẻ cho các bạn cách sử dụng câu giả định trong tiếng anh nhé!

Câu giả định là gì ?

Câu giả định hay còn gọi là câu cầu khiến, là một loại câu không có tính chất ép buộc hay ra lệnh. Câu gia định được dùng để chỉ mong muốn ai làm việc gì đó.

Câu giả định được sử dụng nhiều trong quá trình giao tiếp và xuất hiện trong các kỳ thì quan trọng.

1. Câu giả định dùng với would rather và that 

1.1. Diễn tả sự việc ở hiện tại 

S1 + would rather that + S2 + Vo

He would rather that you call him tomorrow

Anh ta muốn bạn gọi cho anh ấy vào ngày mai Diễn tả sự việc đang ở hiện tại

1.2. Diễn tả một sự việc đối lập với hiện tại

S1 + would rather that + S2 + V2 ( verb in simple past) 

I would rather that my sister worked in the same company as I do

Tôi muốn chị của tôi làm việc làm cùng công ty với tôi Diễn tả một sự việc đối lập với hiện tại. Hiện tại chị của tôi không làm chung công ty với tôi.

Nếu muốn dùng dạng phủ định thì chúng ta dùng didn’t hoặc were not sau chủ ngữ 2.

1.3. Diễn tả sự việc đối lập với quá khứ

S1 would rather that S2 + had+ V3

I would rather that Mr. Micle had gone to school yesterday

Tôi muốn ông Micle đi học ngày hôm qua  Nghĩa là hôm qua ông Micle không có đi học.

Lưu ý: Chúng ta có thể lượt bỏ that khi dùng would rather nhé.

2. Câu giả định với động từ

advise demand prefer require
ask insist recommend propose
suggest order urge request
decree stipulate command move

Cách dùng

Trong câu nhất định phải có that

Động từ sau chủ ngữ 2 phải ở dạng nguyên mẫu

Công thức:

S1 + verb + that + S2 + Vo ( verb in simple form)

Ex: we proposed that she take a vacation

Các bạn lưu ý: Trước động từ của mệnh đề thứ 2 có thể có should. Chúng ta có thể bỏ should hoặc không.

Theo tiếng Anh-Anh, người ta dùng should. Tiếng Anh-Mỹ thì người ta bỏ should.

Câu trên được viết lại có should như sau

Ex: we proposed that she (should) take a vacation

Chữ should được nằm trong ngoặc đơn, nghĩa là có thể có hoặc không.

3. Câu giả định với tính từ

cau-gia-dinh-voi-tinh-tu
Câu giả định với tính từ

Với các tình từ được liệt kê trong hình ảnh ở trên, các bạn có thể dùng câu giả định với công thức sau đây.

It+ be +tính từ+ that S + Vo ( verb in simple form)  

Ex: It is important that she remember this question

4. Câu giả đinh với it is time 

It is time (for somebody) to do something Đã đến lúc phải làm gì

Ex: It is time to study English  (đã đến lúc học tiếng anh)

It is high/about time + S+ V2 ( verb in simple past) →Diễn tả đã đến lúc làm gì đó, đã trễ một chút, đúng ra phải làm sớm hơn.

High và anout được dùng trước time để nhấn mạnh

Ex: It is high time she studied English

( Cô ấy đã đến lúc đã đến lúc học tiếng anh, mặc dù hơi trễ một chút)

Các chủ điểm ngữ pháp trong TOEIC xem tại đây

Mọi thắc mắc về cách sử dụng câu giả định, các bạn vui lòng để lại comment hoặc liên hệ với trung tâm ngoại ngữ TOEIC LN nhé!

Thầy Nghiệp: 0986.575.189

Cô Lan: 01666.751.757

Facebook: toeicln 

 

BÌNH LUẬN